top of page

Stichting B&E

Stichting Beheer en Exploitatie In de Boomtak

Wijkcentrum In de Boomtak is de huiskamer van de wijk; laagdrempelig, waar mensen  graag binnenlopen. Waar de prijzen redelijk zijn, waar je een krantje kunt lezen of bij een kop koffie anderen kunt ontmoeten en waar je met vragen terecht kunt.

Wijkcentrum In De Boomtak is een zelfstandige non profit organisatie, zonder structurele subsidie.

Het wordt  voornamelijk gerund door vrijwilligers, die er alles aan doen om het de bezoekers naar de zin te maken.

Wij willen een ontmoetingsplek zijn waar iedereen zich thuis voelt. Het brede aanbod aan activiteiten is afgestemd op mensen van alle leeftijden en met verschillende wensen en behoeften. Iedereen is welkom. Hiermee draagt het wijkcentrum bij aan een prettige woon- en leefklimaat in de wijken De Noordhoek en Centrum-West.

Wij zijn uitnodigend voor nieuwe initiatieven van bezoekers. We bevorderen een gezonde leefstijl door het verzorgen van verse maaltijden, mensen uit hun isolement te halen en jong en oud te verbinden.

We willen een breed publiek bereiken. Daarom werken we met een vrijwilligersteam dat een dwarsdoorsnede van onze samenleving is, met het oog voor kwaliteiten en mogelijkheden van ieder individu. Onze barvrijwilligers zijn gastvrouw/gastheer. De horeca is een middel voor ontmoetingen, geen doel op zich.

Wij doen niet alles zelf, maar werken samen met partners  bij activiteiten, voorzieningen en sociale projecten. Via het verhuur van ruimtes biedt het wijkcentrum nog meer mogelijkheden, ook bv. cursussen, of feesten en vergaderingen voor besloten groepen.

Ons gebouw is meer dan honderd jaar oud en vraagt om het nodige onderhoud. Handige vrijwilligers zetten zich in om het gebouw duurzaam en veilig te houden, met een gezond binnenklimaat. Door zoveel mogelijk zelf te doen wordt veel op kosten bespaard.

bottom of page